Вие сте тук: Начало Архив Проекти Разширяване на пътя Пловдив - Асеновград

Разширяване на пътя Пловдив - Асеновград

Във връзка с реконструкцията на обект "Път ІІ-86 "Пловдив - Асеновград - Смолян", участък от км. 14+860 до км. 25+150", ще бъде удвоен участъкът от републиканския път от изхода на Пловдив до входа на Асеновград, като за целта ще бъде изградено ново 10-метрово платно, успоредно на съществуващото. По този начин общият габарит на пътя ще стане почти 25 метра.
Разширяване на пътя Пловдив - Асеновград

Път II-86 - Пловдив - Асеновград

В настоящия момент натоварването на пътя е над допустимите норми - над 21 000 единици леки автомобили за 24 часа. По този републикански път се осъществява връзката Пловдив -Асеновград - Смолян - КПП "Елидже" на гръцката граница, както и връзките с летище Пловдив, курорта Пампорово, Бачковски манастир и големи промишлени и търговски предприятия.

Удвояването на пътя Пловдив - Асеновград вече е стартирало, като в момента се подготвят документално всички предварителни процедури. Трасето на пътя преминава през териториите на общините "Родопи", Куклен и Асеновград. По тази причина в началото на януари в трите общини бе проведено обществено обсъждане на парцеларния план.

Изработеният парцеларен план  е разгледан и приет от съответните общински експертни съвети по устройство на територията и е съгласуван с общинските съвети на общините Родопи, Куклен и Асеновград, с контролните органи и експлоатационни дружества.

През април 2011 г. Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните одобри предложението на областния управител на Пловдив инж. Иван Тотев за промяна на предназначението на земеделските земи във връзка с удвояването на пътя Пловдив - Асеновград.С решението на Комисията се утвърждава трасе и площадки за проектиране за промяна на предназначението на земеделски земи за държавни нужди във връзка с реконструкцията

Предстои парцеларният план да бъде разгледан от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика. След финализиране на отчуждителните процедури ще бъде обявена тръжна процедура за изпълнител на реконструкцията и разширението на пътя Пловдив-Асеновград, който е включен като Лот 15 в програма "Транзитни пътища V".

ПРОГРАМА „ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V”

Лот 15 се състои се от два обекта:

1. Път ІІ-86 „Пловдив - Асеновград - Смолян”, участък от км 14+860 до км 25+150

Обща дължина: 10,290 км.
На територията на Общини:
Родопи, Куклен, Асеновград

Финансиране:
Европейската Инвестиционна банка -65 % и субсидия от Държавния бюджет-35%.

2. Път ІІІ-804 „Поповица - Асеновград ” от км 0+000 до км 20+442,71

Обща дължина: 20,442 км.
На територията на Общини:
Асеновград и Садово

Финансиране:
Европейската Инвестиционна банка - 65 % и субсидия от Държавния бюджет - 35 %.

Facebook Like Box