Вие сте тук: Начало Въпроси Въпрос от Любчо Хараланов

Въпрос от Любчо Хараланов

Здравейте, господин Тотев. Попадна ми ваша кандидат-кметска боршура. На гърба й има точки от вашата програма. Интересуват ме подробности какво означава "икномическо развитие на Пловдив"? Какви са конкретните мерки, които ще вземете в област икономика или поне някакви по-конкретни идеи? Наясно съм, че хората искат градинки, паркове, улици, чистота и култура, а и вие се надявам сте наясно, че всичките те се градят на икономката и приходите в общината. Искам да кажа, ако има достатъчно пари - градинките и другите благини ще дойдат от самосебе си. Затова ми е интересно, какви по-точно мерки бихте взели за превличане на инвеститори? Примерно бихте ли бил достатъчно смел за да облекчите данъчно (и не само) гръцки бизнесмени от средния и едрият им бизнес, така че да прехвърлят част от дейността си от икономически срината Гърция в приветлива България? В този ред на мисли нормално ли е от 7 точки във вашата програма, 5 да са за разходи на общината, 1 за приходи, 1 за реорганизация (прозрачност)?

 

Уважаеми господин Хараланов,

Започвам с отговорите отзад напред – Програмата ми за управление не е от седем точки, в брошурата са само малка част от акцентите. Наистина в Програмата са предвидени сериозни мерки относно икономическото развитие на Пловдив.За нас би било прекрасно в града да има инвестиции от гръцки бизнесмени – всякакви външни инвестиции са добре дошли за града, Пловдив трябва да стане привлекателен и да създаде условия за инвеститорите. Това е една от целите, които сме си поставили, а мерките са разнородни.

Най-важното нещо към настоящия момент е да успеем да променим структурата на бюджета. На този етап от средствата, които идват от местни дейности, над 50 % отиват за заплати на персонала. Само за периода 2009 – 2011 година работещите в община Пловдив са се увеличили с над 1100 човека чрез създаването на нови общински предприятия.

Сред конкретните мерки е сътрудничество с Агенцията за чуждестранни инвестиции. През изминалия мандат изпълнителният й директор не бе покенен нито веднъж в града от досегашното управление. За нас е много важно да изградим една много задълбочена комуникация с висшите училища на Пловдив, които подготвят кадри – тези кадри трябва да бъдат един от магните, които привличат чужди инвестиции в общината.

И още – подобряване на обслужването от страна на община Пловдив, изграждане на е-община и въвеждането на електронни услуги, с което за четири години времето, което губят бизнесмените в работата си с общината, може да се съкрати наполовина. За нас е важно доброто управление на общинската собственост, тъй като в момента не се получават необходимите приходи от концесии, от наеми. Необходимо е да се разгледат всички публично-частни партньорства, в които общината участва, както и една справедлива такса смет.

От написаното от Вас виждам, че споделяте напълно това, което и аз споделям – може да има градинки, паркове и социална община, само ако има богата община.

Част от конкретните цели, записани в управленската програма за "Общинска икономика и бюджет" са:

1. Промяна на структурата на общинския бюджет.
2. Увеличаване на приходите от икономическа дейност. Ефктивно управление на общинската собственост. Подобряване на икономическите дейности - анализ и преразглеждане на участията на общината в смесени дружества, където ще се търсят икономически ползи и дивиденти за община Пловдив. Залагане на нови пера за приходи.
3. Запазване на търговски марки и лицензи в полза на община Пловдив.
4. Организиране на нови услуги в областта на туризма, административните и бизнес услуги.
5. Популяризиране на музейната и туристическата дейност.
6. Търсене на възможности за нови инвеститори на територията на общината. Активна комуникация с Българската агенция за инвестиции, участие в международни делегации.
7. Създаване на отдел за развитие и инвестиции, чиято цел е да се специализира в комуникацията с бизнеса и привличането на нови инвестиции на територията на община Пловдив.
8. Сътрудничество с правителството за реализирането на интермодалния терминал в с. Златитрап.
9. Развитие на карго-терминала на летище Пловдив и гражданско летище Пловдив.
10. Активно сътрудничество с околните общини и реализиране на съвместни проекти.
11. Оптимизиране на бюджетните разходи чрез реорганизация на дублиращите се звена в администрацията.
12. Създаване на структура за управление на проекти, поддържана със съвместното финансиране на бюджетни и европейски средства.
13. Активно използване на научния потенциал на града в съвместни проекти с Висшите учебни заведения на територията на Община Пловдив.
14. Изчисляване на справедлива такса смет по законоустановената методика.

Поздрави,

Иван Тотев