Вие сте тук: Начало Въпроси Въпрос от Иван Иванов

Въпрос от Иван Иванов

Уважаеми г-н Тотев, Какво стана с инициативата Ви да премахнете изкуствено създадените общини - Марица и Родопи? Смятам, че това е ключов момент в развитието на града.

Здравейте, г-н Иванов,

Поставеният от Вас въпрос е изключително важен, тъй като мина времето, в което можеше по административен път да бъдат закрити, слети или създадени общини. Мога да Ви кажа, че продължаваме битката за провеждането на референдум в Ягодово. С моя заповед като областен управител насрочих това допитване да се проведе на 07.02.2010 г. Заповедта обаче бе обжалвана. На първа инстанция съдът се произнесе в полза на кмета на Община Родопи. На върховна инстанция обаче спечелих. Делото бе върнато в Административния съд, където отново печеля, но има ново обжалване. В момента сме на финалната инстанция – Върховен съд. Убеден съм, че ще спечеля това дело и в село Ягодово ще има насрочен референдум, на който жителите да изкажат своето мнение дали селото да се отдели от Община Родопи и да се присъедини към Община Пловдив.

Считам, че за развитието на Пловдив има механизми, които да компенсират териториалната ограниченост. Примерът с развитие на Летище Пловдив е точно такъв. Общината участва във Фонда за развитие на летището, въпреки, че то не е на нейна територия. Има много възможности, които могат да бъдат използвани.

През тази година в Областна администрация приехме първата за страната Районна устройствена схема на пет общини - Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово. Това е стратегически документ, който задава параметрите за развитие на региона на базата на взаимодействие и партньорство и можем да кажем, че тази схема дава рамката за развитие на тези пет общини като едно общо цяло.

С уважение,

Иван Тотев