Вие сте тук: Начало Новини Започва проектирането на нови улици и пътни обекти в Пловдив

Започва проектирането на нови улици и пътни обекти в Пловдив

В този мандат за първи път Община Пловдив планира реконструкция на улична мрежа след създаване на проектна готовност.

Фирма „Пътконсулт 2004“ ООД е определена за изпълнител на обособена позиция „Основен ремонт и разширение на булевард „Коматевско шосе“ в обхвата на Община Пловдив от ул. „Александър Стамболийски“ до входа на квартал „Коматево“ и реконструкция и разширение на бул. „Пещерско шосе“ в участъка бул. „Копривщица“ до улица „Явор“ от обществена поръчка с предмет „Проектиране на основни ремонти и ново строителство за улици от първостепенна улична мрежа на град Пловдив по обособени позиции“.  Стойността на проектирането на тези два обекта е 115 200 лева  ДДС.

За изпълнител на втората позиция от поръчката „Реконструкция и разширението на булевард „Васил Априлов“ в участъка от кръстовището на Централна гара до булевард „Шести септември“ и продължението на улица „Проф. Цветан Лазаров“ като елемент на първостепенна улична мрежа“ съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта“ е класиран „Балчев“ ЕООД. Цената е 195 000 лева с ДДС.

„Вектор Бул“ ООД е избран за изпълнител на обособена позиция „Пробив на водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис  III Обединител и бул. „Марица –юг“ и основен ремонт на бул. „Руски“ в участъка от кръстовището на Централна гара до бул. „Шести септември“. Стойността на това проектиране е  225 240 лева с ДДС.

Реализирането на част от обектите ще стартира още през следващата година. В този мандат за първи път Община Пловдив планира реконструкция на улична мрежа след създаване на проектна готовност. Това ще доведе до по-ясни срокове и точни цени за всеки обект, коментира инж. Иван Тотев. Изпълняваме поетите ангажименти да работим планово и да създадем проекти, които да се реализират, допълни още кметът на Пловдив.

До 15-т дни се очаква да бъде обявена процедурата за проектирането на булевард „Северен“, както и на система за велоалеи в целия град.

Договорите с избраните фирми ще бъдат подписани след изтичане на законоустановения срок за обжалване.