Вие сте тук: Начало Новини Започна изграждането на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци по европейски проект

Започна изграждането на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци по европейски проект

В Пловдив започна изграждането на компостиращата инсталация за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  Кметът на Община Пловдив съвместно с директора на РИОСВ Стефан Шилев, заместник-кметът Розалин Петков, представител на фирмата-изпълнител и на екипа по проекта направиха символичната първа копка.

Проект BG16M1OP002- 2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.

Всяка година община Пловдив депонира 15 000 тона зелен отпадък в депото в Цалапица и който представлява 10% от общия отпадък на града. За него се заплащат отчисления и такса депониране. С изпълнението на проекта няма да се заплащат повече тези отчисления, които са в размер на 56 лева, а догодина ще стават 95 лева, ако общините не постигат целите, поставени от държавата, обясни кметът Иван Тотев. Отделно се заплаща и такса депониране – 29 лева на тон.

„Това е много важен за Пловдив проект, защото ще обработва растителния отпадък, но и ще генерира материал – компост, от който ще има и приходи, защото ще бъде предоставен на свободния пазар, отделно ще бъде използван и от общинското предприятие „Градини и паркове“, посочи ръководителят на проекта Василка Чопкова.

На площ от 30 дка ще бъдат изградена площадка с административна сграда, две халета за приемане и за складиране на компоста, озеленяването ще бъде 25%, ще бъде изградена поливна система. За изпълняване на технологията с открито компостиране на купове е предвидено оборудване – шредер, дробилка, трактор, товарач, обръщач на компостни редове.

Куповете компост ще бъдат дълги 45 метра, разпределени на 27 реда, като ще бъдат покрити с полупропусклива мембрана. Предвидено е и лабораторно оборудване. До компостиращата инсталация ще бъде изграден и път.

Растителните отпадъци ще се събират разделно от парковете и градините и от домакинствата на кварталите Коматево и Прослав, където има еднофамилни къщи и където растителните отпадъци се събират в специални контейнери.

Около 21 седмици трае процесът на разграждане и след това на узряване на компоста. Очакваните количества са около 6750 тона на година.

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс, чрез изграждане на компостираща инсталация, което ще намали отделянето на парниковите газове.

Обща стойност на проекта: 9 023 913,84 лв., от която безвъзмездна финансова помощ: 6 070 538,46 лв., от които от Европейския фонд за регионално развитие - 5 159 957,69 лв. и национално съфинансиране - 910 580,77 лв.

Община Пловдив съфинансира проекта с 2 953 375,38 лв., който трябва да приключи през 2020г.