Вие сте тук: Начало Новини Усилено изграждат новите велоалеи по Транспортния проект в Пловдив

Усилено изграждат новите велоалеи по Транспортния проект в Пловдив

В момента се работи едновременно по 8 булеварда: "Цар Симеон", "Освобождение", "Източен", "Марица-юг" "Копривщица-запад" "Копривщица-изток", "Хр. Ботев" и "Н. Вапцаров".

С усилени темпове и в срок върви изпълнението на проекта за изграждането на велоалеите в Пловдив с обща дължина 48 километра. Това констатира кметът инж. Иван Тотев, който днес заедно с районния кмет на „Тракия“ Костадин Димитров, журналисти и експерти направи инспекция на строителните дейности на трасето на бул. „Санкт Петербург“ до парк „Лаута“.

В момента велоалеи се изграждат по едновременно по осем булеварда:  "Цар Симеон", "Освобождение", "Източен", "Марица-юг" "Копривщица-запад" "Копривщица-изток", "Христо Ботев" и "Никола Вапцаров". Минималната ширина за двупосочна велоалея е 2 метра, а когато има споделено пространство, трябва да има по 1.5 метра за пешеходци и за велосипедисти, обясни Христина Иванова, инженер към звеното за управление на проекта.

Велопроектът е част от големия транспортен проект на Пловдив и е на обща стойност  13 956 748.80 лв с ДДС. Освен изграждането на 37 км изцяло нови алеи за велосипедисти и 11 километра рехабилитация на съществуващи, дейностите включват преустройство на прилежащата инфраструктура от бордюри и тротоари, вертикална и хоризонтална сигнализация, връзки между маршрутите, 690 велостоянки по протежение на цялата територия и други необходими компоненти.

Общата стойност на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, ДБФП №BG161PO001/1.5-03/2011/001 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г” е 44 306 947 лева.