Вие сте тук: Начало Новини С първа копка започна разширението на детска ясла „Веселушка“ в район „Източен“

С първа копка започна разширението на детска ясла „Веселушка“ в район „Източен“

В проведеното на 18.09.2018 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 824 деца.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 515. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 165 деца, за втора – 88, за трета подготвителна група – 36 деца и 20 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група.

За класирането бяха обявени общо 675 свободни места, като 262 от тях за децата в яслена възраст, 124 – за първа възрастова група, 68 – за втора възрастова група, 131 – за трета подготвителна група и 90 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 394 от кандидатстващите – 251 деца за детските ясли, 74 за първа възрастова група, 26 за втора възрастова група, 32 за трета подготвителна група и 11 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 25.09.2018 година.

След класирането на 18 септември остават незаети общо 281 места, съответно за яслени групи – 11 места, за първа група - 50, за втора група – 42 и за подготвителните групи съответно 99 за трета и 79 за четвърта.

Следващото класиране е на 4 октомври 2018 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 26 септември включително. Повече информация родителите могат да намерят на страницата на системата за прием на адрес www.dz-priem.plovdiv.bg.

За децата, които са на 5- и 6-годишна възраст (родени през 2012 и 2013 година), Община Пловдив предлага, освен групите в детските градини, и подготвителни групи в училищата, които са полудневни или целодневни. Записването в тези групи е на място в училищата. Информация за тази възможност родителите могат да намерят в секция „Образование“ на интернет страницата на общината www.plovdiv.bg.