Вие сте тук: Начало Новини Правителството реши: Управлението на туризма се мести в Пловдив

Правителството реши: Управлението на туризма се мести в Пловдив

Стартира процесът за преместване на държавни административни структури извън столицата

Правителството прие доклад на министъра по управление на средствата от Европейския съюз за предимствата, недостатъците и възможностите, които предлага извеждането на част от държавните административни структури извън столицата и реши процесът да стартира с преместването в Пловдив на дирекциите в МИЕТ, отговарящи за туризма, и в Бургас – на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Преместването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще улесни достъпа на потребителите, които в основната си част са концентрирани в този регион, до услугите на агенцията. Ситуирането на ИАРА извън столицата ще подобри управлението на средствата по Оперативна програма „Рибарство” и ще ускори разработването и изпълнението на проекти за инвестиции в сектора, ще подпомогне голяма част от рибарството и свързаните с него производства и решаването на проблемите на място, ще съдейства за увеличаване на усвоените средства за инфраструктура, за стартиране на нови производства, регистрация на търговски марки и закупуване и ремонт на риболовни уреди.

Преместването на дирекциите „Туристическа политика” и „Маркетинг, реклама и информация в туризма” се прави с промени в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Те влизат в сила от 1 септември 2012 г. Времето до тогава ще се използва за техническо и ресурсно осигуряване на изпълняваните от двете дирекции функции. В София ще остане само Националният туристически информационен център, чиято дейност ще бъде осигурена с трима служители.

Правителството възложи на Съвета за административна реформа в срок до 31 юни т. г. да извърши преглед и анализ на националното законодателство, свързано с осъществяване на преместване на държавни административни структури извън столицата. На база изготвения анализ Съветът ще представи конкретни предложения за промени в нормативните актове, които да обезпечат изпълнението на преместването.

На министъра на земеделието и храните и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма се възлага да внесат в Народното събрание предложение за промени в нормативната уредба и да изготвят подробни анализи на разходите, ползите и рисковете от преместването на структурите, които ръководят. Двата анализа следва да съдържат предложения за конкретни действия за преодоляване на рисковете, както и подробен план-график за осъществяване преместването. В срок от два месеца след изготвянето им, министърът на финансите трябва да представи становище за възможността за осъществяване на преместването със средства от републиканския бюджет. Общата координация по изготвянето на документите се възлага на главния секретар на Министерски съвет.

По силата на приетото решение до ноември 2012 г. министърът по управление на средствата от ЕС следва да изготви предложение кои реформи, свързани с деконцентрация на структури на държавната администрация в дългосрочен план, биха могли да се финансират със средства от Европейския съюз.