Вие сте тук: Начало Новини Правителството предостави на община Пловдив средствата, необходими за купуването на покрития колодрум

Правителството предостави на община Пловдив средствата, необходими за купуването на покрития колодрум

Правителството одобри 7 768 111 лева за спортен комплекс – покрит колодрум „Цар Симеон”.

Правителството одобри по бюджета на община Пловдив за 2012 г. допълнителни кредити в размер на 7 768 111 лв. Със средствата общината ще придобие правото на собственост върху поземлен имот заедно с незавършения спортен комплекс – покрит колодрум „Цар Симеон”.

Предвид значимостта на този обект в регионален и национален мащаб, на заседанието си на 14 декември м. г. правителството взе решение да осигури до 15 млн. лв. допълнителни средства на община Пловдив в периода 2012-2013 г. за придобиването на правото на собственост, доизграждането на комплекса и въвеждането му в експлоатация.

До момента колодрумът се строи със средства на Пловдивското колоездачно дружество „Цар Симеон” и с банков кредит, обезпечен с ипотека върху имота и правото на строеж на спортния обект. С цената по сделката общината ще уреди всички задължения на колоездачното дружество към кредиторите му и ще придобие собствеността на имота и подобренията върху него без никакви вещни тежести и възбрани.