Вие сте тук: Начало Новини Пловдив първи с одобрена инвестиционна програма за над 80 милиона лева

Пловдив първи с одобрена инвестиционна програма за над 80 милиона лева

Намеренията на администрацията са реалното изпълнение да започне до края на годината.

Пловдив е първият български град с одобрена инвестиционна програма за европейско финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/, съобщи кметът инж. Иван Тотев.

Подписаното от ръководителя на управляващия орган решение е с дата 04.01.2016 г. Едва 9 от общо 39-те градове с право да кандидатстват по ОПРР са подали своите инвестиционни програми на първата сесия на управляващия орган, но единствено пловдивската програма бе одобрена.

„Освен че е повод за гордост, това ни дава близо половин година преднина. Повечето ни проекти са вече готови, а над 50 процента от тях дори с влезли в сила строителни разрешения. Предвиждаме още през юни да стартираме процедурите по Закона за обществените поръчки, а до края на годината да започне реалното изпълнение, така че след 3 години да сме с най-много усвоени средства“, заяви инж. Иван Тотев.

Малко над 80 млн. лв. са предвидените по програмата средства за Пловдив, но общината е готова с резервни проекти за още 39 млн. лв. Те също могат да бъдат изпълнени, тъй като се предвижда през 2018 г. управляващият орган да направи преглед за напредъка на бенефициентите. След това първенците ще имат възможност да получат допълнително финансиране за сметка на изоставащите в усвояването на европейските средства.

„Пловдив много ясно успя да докаже промяната, която ще се случи в конкретни градски зони, прилагайки синергийния и интегриран подход. Нашето виждане изцяло кореспондира с европейската логика и концепция за развитие“, коментира кметът.

По думите му през 2018 г. включените в програмата зони за градско въздействие ще са различни в сравнение със сегашните, а след 7 години Пловдив ще е неузнаваем.

Най-много проекти са включени в зоната със социални функции, която обхваща огромното пространство от моста на Панаира до моста на Адата и стига на юг чак до бул. „Княгиня Мария Луиза“. Предстои благоустрояване на южния бряг на Марица с пълна реконструкция на крайбрежния булевард и замяна на паважа с асфалт . Ще се ремонтират и облагородяват улици и улички, тротоари, междублокови пространства, образователната инфраструктура, културно-туристически обекти. „Няма да остане и квадратен метър без намеса“, категоричен е инж. Иван Тотев.

В зоната с висок икономически потенциал, включваща кв. „Гладно поле“, ще се изгражда втора градско ядро с нова улична мрежа, модерни офис сгради, нова художествена галерия, високотехнологични научни центрове, а площадът пред Централна гара, който попада в зоната с преобладаващ обществен характер, ще изглежда по начин, който сега човек трудно може да си представи. Бул. „Васил Априлов“ ще влиза под него, а „Христо Ботев“ също ще се промени с ново осветление и тротоари. Това е зоната, в която ще бъдат съсредоточени особено много средства не само по ОПРР, а и по ОП „Транспорт“, и от концесионера на гарата.

18 млн. лв. по програмата са предназначени за безплатно саниране на жилищни сгради, а през следващите 20 години всяка зона ще бъде разширявана, за да се обхване целият град.