Вие сте тук: Начало Новини Откриха модерния лъчетерапевтичен комплекс в онкологичния център в Пловдив

Откриха модерния лъчетерапевтичен комплекс в онкологичния център в Пловдив

Кметът Иван Тотев: "Това е един от най-важните проекти от социална гледна точка, реализиран в община Пловдив през настоящия програмен период".

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, представителят на Европейска комисия, ГД „Регионална и градска политика” – Марек Теплански, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и управителят на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД д-р Калин Калинов прерязаха лентата на модерния лъчетерапевтичен комплекс на бул. „Александър Стамболийски“ 2а в Пловдив.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално Развитие 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”.

Общата стойност на проекта е 10 326 029.42 лева, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 5 887 283.45, от които съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие в размер на 5 004 190.94 лева и съфинансиране от националния бюджет в размер на 883 092.52 лева. Задължителният собствен принос на Община Пловдив е в размер на 3 118 039.26 лева. Допълнителният финансов принос на Община Пловдив е 1 320706.70 лева.

Целта на проекта беше успешно реализирана чрез подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

От днес онкодиспансерът ще лекува с по-голяма самоувереност. С новата апаратура вече е възможно въздействието върху туморите при максимално щадене на съседните здрави тъкани, което води до по-високото качество на лечение, подчерта на церемонията преди откриването д-р Калинов.

От своя страна кметът на Пловдив инж. Иван Тотев коментира, че това е един от най-важните проекти от социална гледна точка, реализиран в община Пловдив през настоящия програмен период. Въпреки че не е най-големият като стойност, той е един от най-трудните и изстрадани проекти и затова най-много му се радваме, сподели кметът Иван Тотев и благодари на общинските съветници, на всички институции и хора, помогнали този проект да се реализира.

Над 300 млн.лв. ще бъдат инвестирани в сферата на здравеопазването през новия програмен период на Оперативна програма „Региони в растеж“. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на модерен лъчетерапевтичен комплекс в  "Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД“ в Пловдив.

„Продължаваме да подкрепяме инвестициите в здравеопазването. Това което направихме до момента, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. е по един добър начин и целенасочено да предоставим целево финансиране в сферата на онкологията, като инвестирахме над 300 млн.лв. във всички комплексни онкологични центрове в страната и в големите многопрофилни болници за закупуването на апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания“, съобщи министърът. По думите й през следващия програмен период средствата за здравеопазване ще бъдат насочени в подкрепа на спешната помощ.