Вие сте тук: Начало Новини Общински фонд подпомага откриването на предучилищни групи в училищата

Общински фонд подпомага откриването на предучилищни групи в училищата

Проектът е много амбициозен, тъй като чрез него Община Пловдив се опитва да помогне и ускори реформите в образованието, смята кметът Иван Тотев.

Програма за финансиране и методическо подпомагане на училищата, които искат и могат да разкрият целодневни предучилищни групи, стартира Община Пловдив от началото на следващата година.

Това е европейският модел – децата от предучилищна възраст да посещават училищата. И сега в наши училища има разкрити предучилищни групи, но те са полудневни и не предоставят целодневна услуга, която е много важна за работещите родители, заяви заместник-кметът Стефан Стоянов.

От началото на този мандат ние приемаме практиката за създаване на фондове на база конкурентен подбор и резултати, коментира кметът инж. Иван Тотев и като положителен пример в областта на културата посочи фондация „Пловдив 2019”, която чрез финансирането на спечелили сред конкуренция концепции и проекти през последните няколко години непрестанно обогатява културния календар на Пловдив.

Този подход прилагаме сега и спрямо образованието, подчера инж. Тотев. Според него с разкриването на новия фонд печелят всички участващи страни - общината, гражданите и директорите на училища.

Колкото повече деца получават предучилищната си подготовка в училище, толкова по-голям е социалният ефект. Същевременно на директорите даваме възможност да привличат средства за делегирани дейности, както и много по-рано да направят подбор и прием на деца. Печелят и родителите, тъй като децата им са в училището, където след това ще започнат първи клас, изброи кметът поредица предимства на новия фонд.

Всеки директор, който иска да бъде подкрепен в развитието на своето училище с допълнителни услуги, може да кандидатства за ремонт  и реконструкция на съществуващи помещения, в които да бъдат приети предучилищни групи.  През седмицата предстои среща с около 30-те директори, в чиито училища има начален курс на обучение.

Проектът е много амбициозен, тъй като чрез него община Пловдив се опитва да помогне и ускори реформите в образованието, смята инж. Тотев.

Междувременно се запазва успешно стартиралата миналата година  програма за техническа помощ за образованието, по която 30 училища успяха да закупят технически средства, пряко свързани с модернизирането на учебно-възпитателния процес.