Вие сте тук: Начало Новини Община Пловдив спечели проект за туристическите атракции

Община Пловдив спечели проект за туристическите атракции

Наименование на проекта е „Пловдив@ВиаДиагоналис”, а стойността му е 470 744 лева, съобщи кметът инж. Иван Тотев.
Община Пловдив спечели проект за туристическите атракции

Античен театър - Пловдив

Община Пловдив спечели проект по Оперативна програма «Регионално развитие» , Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

Наименование на проекта е „Пловдив@ВиаДиагоналис”, стойността му е 470 744 лева, като съфинансирането е 5% (23 537.20 лв). Продължителността на проекта ще бъде 18 месеца. Проектът на община Пловдив е с партньори общините Асеновград и Родопи.

Основна цел на настоящия проект е да подкрепи и увеличи интереса към  конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Пловдив – Асеновград - Родопи, които ще допринесат за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Основните целеви групи на настоящия проект са представители на туристически агенции и туристически оператори ; представители на туристическия бизнес; представители на музеи и туристически организации ; Специализирани групи с научни и хоби цели; неправителствени организации, занимаващи се със свързани с туризма дейности, в т.ч. Консултативни съвети по туризъм на общините в региона, туристически дружества, браншови организации в сферата на туризма, на регионално и национално равнище, организации на инвалиди, екоорганизациии и др.;

Крайните бенефициенти на настоящия проект са туристи от България ; чуждестранни туристи ; ученици и студенти; население в област Пловдив .

Дейности по проекта:

-      РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

Предвижда се разработването на два туристически пакета:

ViaDiagonalis през вековете. Общ маршрут, проследяващ културно-историческото развитие на района през вековете и представящ най-интересните и посещавани туристически забележителности, като се включат и водещите културни ценности от другите две общини - Асенова крепост, Белинташ и др.

Манастирски тур. Маршрут за поклоннически туризъм, включващ Родопската „Света гора” и църкви от Пловдив.

-      изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации

 

Основна цел на тази дейност е да се генерира и разпространи повече информация относно разнообразния туристически потенциал и предлагане в района на Пловдив. Кампанията ще бъде реализирана през пролетта на 2013 г. преди активния туристически сезон. За целите на рекламната кампания ще бъдат подготвени следните продукти:  Изработване на рекламни филми; рекламни TV клипове; Изработване на брошура, пътеводител, карта, Разработване на слоган и лого на бранд "Plovdiv@ViaDiagonalis”;

-      Провеждане на  Международна рекламна  кампания, насочена към румънския пазар и пазарите на ползващите английски и немски език. Предвидени са следните инициативи:  Публикуване на статии в специализирани чуждестранни издания; публикации от по 3 стр. в издания на английски и румънски език; PR публикации във водещи електрони платформи на английски, немски и румънски език; Рекламни банери във водещи електрони платформи; Кампания с поместване на рекламни текстови линкове в световни интернет-търсещи машини и водещи социални медии/мрежи.

- Провеждане на национална рекламна кампания

Фокусът на кампанията ще бъде насочен към българския пазар. Предвидени са следните инициативи: Кампания с платена реклама по национални TV канали; Кампания с платена реклама по национални радиостанции; Планиране,изработване и реализиране на рекламна кампания- външна реклама. Ще се направи реклама на билбордове по протежение на магистрала „Тракия”, на ключови места в София, на изходите от летищата в София и Бургас;  PR публикации във водещи електрони платформи на български език; Рекламни банери във водещи електрони платформи  на български език.

-      Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири)

Участие в 3 туристически борси и изложения в страната и/или чужбина. Разпространение на рекламни материали с цел популяризиране на региона и най-популярните туристически пакети.

Участие в тематични изложения извън територията на страната:

-      Туристическо изложение BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO – Пестум, Италия);

-      Туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния

-      Участие в Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико Търново.

Изпълнението на проекта ще допринесе в дългосрочен план за повишаване привлекателността и конкурентноспособността на района, и като цяло за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции и продукти на територията на общината.