Вие сте тук: Начало Новини Община Пловдив получава 86 дка от Министерство на отбраната в „Гладно поле”

Община Пловдив получава 86 дка от Министерство на отбраната в „Гладно поле”

В следващите години ще бъде изградена базова комуникация в тези имоти.

Извънредна сесия на Общински съвет ще се проведе в  четвъртък – 10.12.2015 г., съобщи кметът на Пловдив инж. Иван Тотев. Най-важната точка в дневния ред е гласуването на ново споразумение с  Министерството на отбраната за прехвърлянето на 86 дка  в квартал „Гладно поле”, включени в интегрирания план за развитие на Пловдив. За целта ще бъде приета корекция в съществуващото между двете институции споразумение, което има за цел по-бързото прехвърляне на имота.  Според поправката общината ще получи имота още при сключването на договор за изпълнение за строително-монтажни дейности по изграждането на нов път и ГКПП в 110-ти полк.

„Надяваме се на 16-и декември Министерски съвет да вземе решение и да получим тези декари”, обясни инж. Иван Тотев.  И допълни, че към настоящия момент вече имаме сключен договор за въпросните дейности.

Решението на ОбС е част от документацията, която трябва да съпътства предложението на Министерството на отбраната.

Инвестицията, която се предвижда в цялата зона, е за около 500 милиона лева, но това са инвестиции в инфраструктура, в  сгради, съоръжения, които имат няколко източника на финансиране, уточни още кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.

В инвестиционната програма на Община Пловдив за следващия програмен период в частта Гладно поле са включени инвестиции на обща стойност 9 милиона лева, които касаят основно улична мрежа, подземна инфраструктура, комуникация, като това са основни елементи за частни инвестиции. Тези средства Община Пловдив ще получи по Оперативна програма „Региони в растеж”.

В следващите 3-4 години ще бъде изградена базова комуникация в тези имоти – електричество, канализация, водоснабдяване, улична мрежа, като най-важното е, че след получаване на тези имоти ще стартира процеса и по подмяната на подробните устройствени планове, за да се подобри уличната регулация, да се определи начина на трайно ползване на територията.