Вие сте тук: Начало Новини Нов проект за над 3.7 милиона лева спечели Община Пловдив

Нов проект за над 3.7 милиона лева спечели Община Пловдив

Безвъзмездна помощ в размер на 3 750 768 лева спечели Община Пловдив по схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“.

Проектът „Социална инфраструктура в град Пловдив – модел за по-добра грижа за децата“ включва изграждането на пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Къщичките ще бъдат построени в централна градска част, в кварталите „Гладно поле“ и „Дружба“, както и две в район „Тракия“, а защитеното жилище – в квартал „Христо Ботев-север“. В тях ще бъдат настанени 78 деца от домовете за деца и младежи с умствени и физически увреждания и деца с увреждания над 3 години от домовете за медико-социални грижи.

Общата стойност на проекта е 3 751 180.22 лева, като собственият принос е 411.36 лева. Финансирането е по Оперативна програма „Регионално развитие“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, операция 1.1: „Социална инфраструктура“.

От началото на мандата на кмета инж. Иван Тотев през ноември миналата година до настоящия момент Община Пловдив е спечелила 24 проекта на обща стойност 218 милиона лева.