Вие сте тук: Начало Новини Край Пловдив започна строителството на първия интермодален терминал в България

Край Пловдив започна строителството на първия интермодален терминал в България

Кметът Иван Тотев: Това е прекрасно допълващо звено в цялата интегрираност на региона в неговите логистични дадености.

Започнаха строителните дейности по обект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“. На церемонията по символичната първа копка присъстваха кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, областният управител Розалин Петков, Мария Чакърова – директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в НКЖИ, инж. Ивайло Дженев – ръководител на екипа за управление на проекти и представители на изпълнителя.

„Не случайно регионът е избран за първия интермодален терминал, тъй като Пловдив е с най-голяма концентрация на автомобилен бизнес. Със сигурност той ще бъде използван не само от местните компании, но и от компании от други държави. Това е прекрасно допълващо звено в цялата интегрираност на региона в неговите логистични дадености- местоположение, летище, транспортни коридори, високоскоростна жп линия“ – заяви кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.

Проектът има голямо стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общоевропейски аспект. Основната цел при реализирането му  е да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на Европейския съюз чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт.

Това е първият интермодален терминал в България, който ще бъде изграден с европейско финансиране. Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив“ се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Изпълнител по договора за проектиране и строителство е „Трейс Груп Холд“ АД, а оценката на съответствието и строителният надзор ще се осъществят от Обединение „Рубикон-Тест”. Общата стойност на проекта възлиза на 10 366 989 лева без ДДС и включва разходите по цялостната подготовка и строителство на терминала.

Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация в началото на 2016 година.