Вие сте тук: Начало Новини Кметът Иван Тотев: В Пловдив започваме работа по най-голямото залесяване в новата история на града

Кметът Иван Тотев: В Пловдив започваме работа по най-голямото залесяване в новата история на града

Община Пловдив започва най-голямото залесяване в най-новата история на града. Това обяви кметът инж. Иван Тотев. На площ от 655 декара в следващите 5 години ще бъдат засадени дървета, предимно местни видове – явор, ясен, чинар, дъб, липа, върба. Територията обхваща пространството от Гребния канал, по река Марица, до Околовръстния път, помпените станции на ВиК и моста на река Първенецка.

„По този начин ще ограничим навлизането на фините прахови частици, които влизат в града от западна посока при обработването на земеделски земи“, обясни кметът и допълни, че по този начин освен, че се увеличава зелената система на града, продължава политиката по опазването на живота и здравето на хората.

„С промяната на новия общ устройствен план ще имаме и допълнителни територии за озеленяване, но тази ще бъде най-голямата“, уточни кметът Иван Тотев.

За реализирането на проекта Община Пловдив работи съвместно с Лесотехническия университет – София за извършване на предпроектни проучвания, а залесяването и изграждането на поливната система ще се съгласува с РИОСВ и Басейнова дирекция.

Новата зелена зона ще бъде разделена на 4 по-малки подзони, по които ще се работи поетапно. Към всяка една от тях ще се реализират различни мерки за облагородяване, озеленяване, обособяване на места за отдих и разходки, изграждане на алеи от естествени материали.

Там, където липсва естествена преграда – най-вече в южна и западна посока, ще бъде изградена ограда. Ще има два входни-изходни пункта с постове за наблюдение, камери, жива охрана. Ще бъде изградена и тръбна поливна система с водохващане от река Първенецка и чрез сондажи.

„Пловдив има нужда от приобщаването на тези зелени площи, които са изцяло на общинска територия. Ще започнем от първа зона, която е най-близо до Гребния канал и е на площ от 130 декара. Там ще бъде извършено и почистване от паразитна растителност, саморасли и изсъхнали дървета. “, посочи още кметът Иван Тотев и изрази надежда, че залесяването може да стартира през есента на 2018 година, след като преди това се направи необходимата подготовка на терена.

Стойността на проекта е над 4,6 милиона лева, а средствата ще бъдат отпуснати след решение на Общинския съвет, който ще трябва да приеме и 5-годишната програма.