Вие сте тук: Начало Новини Кметът Иван Тотев обяви началото на дебата за бъдещето на река Марица

Кметът Иван Тотев обяви началото на дебата за бъдещето на река Марица

Темата за Марица е много важна и по нея не бива да се правят прибързани изказвания и действия, коментира кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.

Зелени зони за пикник и рекреация с леки пешеходни и велоалеи в коритото на Марица от Гребната база до моста на Адата е едно от възможните технически решения за социализирането на реката.

Това стана ясно от презентацията на проекта „Предпроектни проучвания във връзка с бъдещи мероприятия за укрепване и социализация на речното корито на река Марица в границите на град Пловдив”, разработен по поръчка на Община Пловдив от колектив с ръководител доц. д-р инж. Николай Лисев, в който се включиха широк кръг специалисти от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Река Марица и хълмовете са двете най-важни природни забележителности в градския пейзаж, откакто още преди шест хилядолетия хората са избрали да живеят по тези места. Темата за Марица е много важна и по нея не бива да се правят прибързани изказвания и действия, коментира кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.

Община Пловдив стартира работа по големия проект река Марица, като първият етап в този дълъг процес е предпроектното проучване, което обобщава всички правени досега проучвания, обогатява информацията за реката с нови данни и представя актуализиран анализ, дава варианти за технически решения, подчерта инж. Тотев.

С представянето на данните пред пловдивската общественост поставяме началото на  задълбочен дебат, в който да се избистри концепцията какво точно иска да прави Пловдив с река Марица. В следващите няколко месеца по темата се очакват становища, мнения, обратна информация, кръгли маси, което да доведе до консенсусно решение какво да правим оттук нататък, така че да впишем Марица по най-добрия начин в градската среда, допълни кметът.

През последната близо година специалистите от УАСГ извършиха задълбочени геодезически, геоложки и хидрогеоложки, хидроложки проучвания, морфоложки изследвания, анализи на състоянието на водите, хидравлични изчисления. Като резултат, те смятат, че всякакви крайни мероприятия в реката като завиряване и бетониране са в разрез с нейното естествено поведение и посочват технически решения, които целят максимално оползотворяване на възможностите на Марица при минимално вмешателство в естествения режим на реката и при минимални капитални вложения.

Освен зоната с алеи за пешеходци и велосипедисти, е възможно изграждане на водно огледало в северната част до остров Адата, както удълбаване и разширяване на кюнето и изграждане на дънни прагове в речното корито. Всеки един от вариантите предвижда алтернатива при покачване на нивото на водите.

Според проучванията, съоръженията по Марица са в добро състояние и няма опасност от преливане на реката, тъй като в последните няколко години коритото на територията на Пловдив се поддържа добре почистено.