Вие сте тук: Начало Новини Кметът Иван Тотев даде старта на изграждането на Системата за управление на градския транспорт в Пловдив

Кметът Иван Тотев даде старта на изграждането на Системата за управление на градския транспорт в Пловдив

Системата за управление на градския транспорт е част от големия транспортен проект и е на обща стойност 19 570 062 лева с включен ДДС.

Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев даде символичния  старт на изграждането на Системата за управление на градския транспорт по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Това стана на церемония на бул.„Кукленско шосе” в базата на „Автотранс Чолаков” в присъствието на представители на пловдивските превозвачи, на изпълнителя – испанската фирма „Индра Системас“,  Радостина Петросенко – ръководител на звеното за изпълнение на проектите за интегриран градски транспорт в цялата страна,  заместник-кметът на общината инж. Александър Държиков и много гости.

Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев определи денят като исторически по няколко причини.  Една от тях е, че това е най-големият проект на Община Пловдив, който ще се изпълни през този мандат. „Най-важното обаче е, че с внедряването на този проект ние ще променим цялата философия на управлението на транспорта в Пловдив и ще дадем всички предпоставки за преминаване на транспортната услуга на едно качествено ново ниво – със засилен контрол на Община Пловдив от гледна точка на финансовата политика, обективни предпоставки за подобряване качеството на услугата;  превозвачите ще бъдат спокойни, че ще получават средства, за това, което  са отработили като пробег, а най-големият печеливш е обществото“, заяви кметът инж. Иван Тотев и благодари на превозвачите за съдействието.

Системата за управление на градския транспорт е част от големия транспортен проект  и е на обща стойност 19 570 062 лева с включен ДДС. В рамките на договора ще бъдат доставени, монтирани, инсталирани, захранени с енергия и данни, интегрирани, тествани, пуснати в експлоатация и поддържани в рамките на пет години система за електронно таксуване, система за управление на автопарка, система за информация за пътуване, както и системи и оборудване на центъра за управление на автопаркa и комуникационна система за пренос данни.

Общата стойност на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив” е 44 306 947 лв. Основната цел, която си поставя е насърчаване използването на устойчиви начини на транспорт (обществен транспорт и придвижване с велосипед). Намаляването на замърсяването и вредните емисии, вследствие реализацията на проекта ще има положителен ефект върху цялото население на Община Пловдив. Пътниците в обществения транспорт ще използват подобрени услуги, по-качествено обслужване и намалено време за пропътуване на разстоянията. За ползвателите на леки автомобили реализацията на проекта ще осигури по-бързо и безопасно придвижване. Ще бъде повишена и сигурността на преминаващите уличната мрежа, като за лицата с увреждания ще бъдат създадени специални условия за улеснен достъп до обществения транспорт. Велосипедистите ще разполагат с разширена, обновена и новоизградена мрежа от маршрути, улесняваща достъпа им до различни точки на града, която едновременно с това ще им осигурява и по-висока безопасност и удобства.