Вие сте тук: Начало Новини Иван Тотев участва в представяне по инициатива JESSICA

Иван Тотев участва в представяне по инициатива JESSICA

Кметът на Пловдив участва в церемонията, на която бяха представени параметрите на подписаното споразумение за България по инициатива JESSICA на Европейския съюз.

Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев участва в официалната церемония, на която бяха представени параметрите на  подписаното споразумение между Европейската инвестиционна банка – като управляваща Холдинговия фонд по инициативата JESSICA за България, и Регионалния фонд за градско развитие АД– с водещ акционер Societe Generale Експресбанк и акционери Елана и Balkan Advisors. На събитието, което се проведе в Стара Загора, присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова.

По силата на споразумението Регионалният фонд за градско развитие получава мандат за управление на 36,9 млн. лева от ресурса на Холдинговия фонд, а водещият партньор във фонда - Societe Generale Експресбанк поема ангажимент да съфинансира проектите на фонда с двойно по-голяма сума - 73,8 млн.лв. Очаква се до средата на 2015 г. да бъдат инвестирани общо над 110 млн. лева в проекти за устойчиво градско развитие.

Фондът ще финансира проекти на общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства, в шестте големи града на България - Бургас, Варна, Русе, Плевен, Пловдив и  Стара Загора основно чрез заеми, но в някои случаи и чрез дялово участие. Ще се инвестира в проекти, които имат потенциал да облагородят и осъвременят градската среда, като например: социална инфраструктура, проекти за подобряване на физическата среда и превенция на риска, системи за устойчива градска мобилност.

JESSICA е създадена от Европейската комисия в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа. Целта й е да насърчава устойчивите инвестиции, растежа и разкриването на работни места в европейските градски райони.

Инициативата JESSICA е пилотен проект за финансов инженеринг на ЕС в рамките на настоящия програмен период и осигурява публично-частен инвестиционен подход към устойчиви проекти за градско развитие.