Вие сте тук: Начало Новини Иван Тотев одобри първата за страната Районна устройствена схема на група общини

Иван Тотев одобри първата за страната Районна устройствена схема на група общини

Областният управител на Пловдив инж. Иван Тотев със своя заповед от днес одобри Районната устройствена схема (РУС) за общините Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово.

Документът бе приет от Областния експертен съвет по устройство на територията на 4-ти август т. г. , а на 8 –ми август в РИОСВ – Пловдив, бе предоставена обобщена справка по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. В срока, определен от Областния експертен съвет,  бяха приети коригираните „Правила за приложение на Районна устройствена схема за общините Пловдив, „Родопи”, „Марица”, Куклен и Садово”и  „Програма за реализация на РУС до 2013 г.”, от комисия назначена от областния управител.

Проектът на РУС е съгласуван със съответните централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни дружества и за същия е проведено обществено обсъждане. Издадено е Становище по Екологична оценка на проекта от РИОСВ.

Заповедта на областния управител инж. Иван Тотев, с която одобрява първата за страната Районната устройствена схема за общините Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово, ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”.

Районната устройствена схема ще служи като основа за развитието на петте общини –  Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово. В нея място намират важни инфраструктурни проекти като разширението на пътя
Пловдив- Асеновград, изграждането на югоизточен път и други.