Вие сте тук: Начало Новини Българската аутсорсинг асоциаиция (БАА) подписа меморандуми за сътрудничество с община Пловдив

Българската аутсорсинг асоциаиция (БАА) подписа меморандуми за сътрудничество с община Пловдив

Пловдив е на второ място по заети в аутсорсинга на ИТ услуги

На официална церемония днес кметът на Пловдив Иван Тотев и председателят на БАА Стефан Бумов подписаха меморандум за сътрудничество. Основната цел на партньорството е компаниите от аутсорсинг сектора да допринесат чрез съвместни инициативи за създаване на работни места и условия за развитие и реализация на човешкия капитал в общината. Иван Тотев посочи, че заетите в сектора на информационните технологии в общината са 4 000 и до края на годината се очаква да достигнат 5 000. Той допълни, че аутсорсинг секторът отваря места за високообразовани млади хора и предлага заплати над средните за страната. Пловдив е на второ място на заетите у нас след София с над 4000 специалисти в сектора. Тази индустрия мотивира и много инвеститори, което ще доведе до ефекта на махалото и увеличаване броя на заетите в Пловдив, обобщи Тотев.

Председателят на аутсорсинг асоциацията Стефан Бумов, каза, че днес дългогодишните взаимоотношения между сектора и община Пловдив достигат до етап, в който общите интереси и посока се конкретизират с меморандума. Той съобщи, че в Пловдив ще стартира пилотен проект за подготовка на кадри за среден мениджмънт, които да могат управляват екипи, умения изключително потребни за скокообразното развитие на аутсорсинг бизнеса. Големите градове извън София имат потенциал да откриват нови работни места и Пловдив е пионер в това отношение, каза още Бумов.

По-късно през деня в Заседателната зала на Пловдивския университет бе подписан меморандум за сътрудничество между Българската аутсорсинг асоциация и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за съвместни инициативи за създаване на квалифицирани кадри, отговарящи на изискванията на сектора на аутсорсинг услугите, и създаване на условия за българските младежи да работят и да се развиват професионално в България.

Ректорът на университета проф. д-р Запрян Козлуджов, заяви, че не случайно аутсорсинг компаниите и ИТ бизнесът са насочили вниманието си към Пловдив. „Щастлив съм, че кметската управа прави всичко да канализира този процес, за да се развива градът. Това сътрудничество се задълбочи, основно с фиолологическия факултет, защото кадрите представляват огромен интерес за аутсорсинг индустрията. Радвам се, че и ИТ секторът насочи вниманието си. И искам да посоча, че единственият може би реално работещ ИТ клъстер е в Пловдив.“

Пламен Цеков, член на управителния съвет на асоциацията и изпълнителен директор на Скейлфокус, посочи, че развитието на ИТ аутсорсинга и софтуерното програмиране са силна база за развитие на индустрията в града „Местната силна икономика е двигател и за останалите бизнеси и услуги.“, обобщи той.
Пет от водещите аутсорсинг компании у нас представиха възможностите за работа и развитие в сектора за млади хора на възраст между 20 и 30 години в зала „Компас“ на университета. Интерес сред студентите предизвикаха темите за базисните умения, образование и подбор на за влизане в аутсорсинг бизнеса.