Вие сте тук: Начало Новини 2,7 милиона лева за млечна кухня, яслени, детски групи и Общностен център

2,7 милиона лева за млечна кухня, яслени, детски групи и Общностен център

Млечна кухня, ясли и детска градина ще бъдат изградени по проект за 2,7 млн. лв., който кметът Иван Тотев добави към постиженията на 100-те дни от своето управление.

Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев подписа в Министерството на труда и социалната политика споразумение за финансиране на проект “Изграждане на Общностен център в община Пловдив “ на стойност 2 715 000 лева.

С реализирането на проекта на улица „Вратцата“ № 4 в Пловдив ще бъдат открити млечна кухня, две нови яслени групи и четири групи за детска градина.

Освен това ще бъде изграден Общностен център за деца от 0 до 7-годишна възраст и техните родители. Целта на този център е да се подкрепят семействата в отглеждането на децата.

Специфичните цели на проекта са да се повиши благосъстоянието на децата до 7-годишна възраст в община Пловдив, да се разшири обхватът на услугите за деца от уязвимите групи, да се въвеждат интегрирани социални услуги и да се подобри  училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и деца с увреждания.

В Общностния център напълно безплатно ще бъдат предоставени следните услуги за всички нуждаещи се – група за консултации и подкрепа на родители, създаване Център за ранна интервенция на деца с увреждания, редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата, здравна консултация, педагогическа подкрепа, създаване на летни училища и други.

Срокът на изпълнение на проект “Изграждане на Общностен център в община Пловдив“ е 24 месеца. С неговата реализация ще бъдат обхванати близо 4500 потребители.