Вие сте тук: Начало Медии Областен експертен съвет обсъжда проекта за чиста вода от Въча

Областен експертен съвет обсъжда проекта за чиста вода от Въча

Инж. Иван ТОТЕВ, управител на Пловдивска област, лидер на ГЕРБ в Пловдив; Интервю на Валентина ЙЕРЕМИЕВА , вестник "Марица", 30 Май 2011; 14:04 Язовирът ще захранва 20 общини, идва краят на драмата със сухите чешми; Плавателните къщи и оборите по бреговете изчезват


 - Инж. Тотев, какъв път още трябва да се измине, за да стане факт обещанието на многото управници да пием чиста планинска вода от Въча?

- Днес с моя заповед ще бъде насрочено заседание на Областен експертен съвет, който на 23 юни ще разгледа идейния проект. Той е разработен на базата предпроектни проучвания в два варианта, от които ще се избере най-добрият. Предстои да бъдат подготвени подробния устройствен план за площадките и парцеларен план за трасетата. След като те се утвърдят и влязат в сила, ще се разработва техническият проект. Успоредно с това трябва да бъдат получени разрешителни за водоползване по Закона за водите и да се мине процедурата по екологична оценка. За нас е важно, че проблемите по договора с изпълнителя на проекта „Аиком", (б.р. - приемник на „Фейбър Монсел" ООД) вече са решени и вървим по график, като се опитваме максимално да съкращаваме сроковете.
Хубавото в този нехубав договор, който сме заварили преди две години, е, че същата фирма ще прави и техническия проект. Това означава, че няма да губим време за възлагане на нова поръчка.


- Защо проектът е внесен едва сега, след като договорът е сключен още през 2008 г.?


- Проблемът е, че при предишното правителство договорът е бил написан така, че в него нямаше краен срок за предаване на проекта, а и сумите не бяха уточнени. Гледахме го няколко пъти с възложителя - Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за да се изчистят всички спорни моменти. Проектът е изключително важен, защото в момента Пловдив се снабдява от помпени станции, които теглят водата, и разходите на ВиК ЕООД за ток са над един милион лева годишно. С реализирането на проекта снабдяването ще става гравитачно. Това означава, че водата ще бъде много по-качествена и по-евтина
за ВиК ЕООД, а доставката й - много по-надеждно, защото няма да има зависимост от енергия. Реализирането на този проект ще създаде по-добри условия и за икономиката.


- Какво представлява проектът?


- В момента в България няма аналог на такъв мащабен проект като водоснабдяването от Въча. В него са включени външният водопровод с дължина над 20 километра, пречиствателна станция, изравнителни басейни, водоеми. Ще се снабдяват Кричим, Устина, Перущица, Брестовица, Йоаким Груево, Кадиево, Стамболийски, Куртово Конаре, Три водици, Първенец, Златитрап, Оризаре, Пловдив. Според проектантите има възможност от каскадата да бъдат захранени Марково, Белащица, Браниполе, Брестник, Куклен, Крумово и Ягодово.


- Има ли гаранция, че прочутата вода от Въча ще бъде наистина чиста, при положение че язовирът редовно се замърсява с какви ли не боклуци?


- Водохващането няма да бъде директно от язовира. От ВЕЦ - Кричим, водата ще отива в голям изравнител с обем 850 000 кубически метра, който е три пъти по-голям от потреблението на Пловдив. Оттам ще стига до пречиствателна станция, след което ще влиза в херметически изолирана тръба, изключваща замърсяване. Проектът предвижда в Първенец да се изгради водоем с обем 120 000 кубически метра, от който да се захранва Пловдив. Важно е, че водоемът е проектиран на кота 219 метра над морска височина. Това позволява безпроблемно качване на водата по гравитачен път до осми етаж, без да се налага използване на помпа. Така се решава проблемът с подаването на вода във високите сгради.


- Защо са предложени два варианта?


- За да бъде приет подробен устройствен план за обекти първа категория, какъвто е за водоснабдяването, задължително трябва да има минимум два равностойни варианта на трасета. Това изисква Законът за устройство на територията. В противен случай се създава риск планът да падне, ако бъде обжалван. След обсъждането на двата варианта Експертният съвет ще избере най-добрия.


- Налага ли се отчуждаване на частни имоти?


- Да, но те са с ниска категория и касаят единствено площадката на пречиствателната станция. Отчуждаването ще бъде малка част от стойността на проекта. Трасето минава изцяло в сервитути, по земеделски пътища, които са публична собственост, и няма да засяга частни имоти.


- По време на предпроектните проучвания имаше забележки за недостатъчния обем на водоема, от който ще се снабдява Пловдив. Решен ли е този въпрос в предложения проект?


- Обемът е увеличен двойно - от 60 000 на 120 000 кубика. Проектът, който е направен с прогнозата за 50 години напред, дава възможност за поетапно разширяване на басейна в зависимост от развитието на града. Обемът от 120 000 кубически метра е достатъчен за 700 000 жители, като имаме предвид техен еквивалент, тъй като голяма част от консумацията е за промишлени нужди.


- Какво ще става с плаващите в язовира къщи и стопански обекти по бреговете? В доклада за предпроектно проучване беше записано, че те трябва да се премахнат.


- Ако в закона е казано, че те трябва да изчезнат, значи те ще изчезнат и за това няма спор. След като Въча стане водоснабдителен обект, се учредяват санитарно - охранителни зони в пояс 1, 2 и 3. Сега ги няма. Рамковата Директива по водите в член 7 посочва, че държавите - членки на ЕС могат да въвеждат и по-строги условия с цел съхраняване на вода за питейни нужди за бъдещи поколения. Вероятно пояс 1 ще бъде изравнителят до тунела, пояс 2 - първият язовир, пояс 3 - целият каскаден комплекс. Забраните ще бъдат въведени с учредяването на санитарно-охранителните зони и без компромиси със закона.

- Кога очаквате да бъде изготвен и техническият проект?


- Най-вероятно ще приемем ПУП със заповед, която позволява предварително изпълнение. Това ще даде възможност евентуалното обжалване да не спре процедурата. Предполагам, че при добро стечение на обстоятелствата ще можем да видим техническият проект в рамките на една година.


- Колко пари ще струва удоволствието да пием планинска вода?


- Засега не може да се назове точната сума. Експертите и проектантите ще кажат какви ще бъдат тръбите, чиято стойност е различна, но прогнозната цена няма да е 300 милиона лева, каквито сметки се споменаваха преди няколко години. Разговарял съм с представителите на проектантската фирма и смятам, че цената ще е поне наполовина.


- Откъде ще се търсят 150 милиона?


- Проектът влиза в следващия програмен период, който в момента се договаря, и възможностите за финансиране са много - както с европейски средства, така и от национален бюджет. С този проект се изпълнява държавна политика и за нас е важно, че правителството има воля за реализирането му.


- Повечето от тръби са стари. Къде е гаранцията, че балканската вода, която ще струва милиони, няма да изтича нахалос?


- Държавната политика е да се докара качествена вода до населените места. Оттам нататък е грижа на кметовете да я поеме и да я достави до домовете и фирмите. В момента има програми, по които общините могат да кандидатстват с проекти за реконструкция на водопроводна мрежа. Пловдив също кандидатства за 40 - 50 милиона лева.