Вие сте тук: Начало Медии Иван Тотев: Заем и бюджет в този им вид трудно ще минат!

Иван Тотев: Заем и бюджет в този им вид трудно ще минат!

Интервю на областния координатор на ПП ГЕРБ в Пловдив-град пред Пловдив 24, www.plovdiv24.bg

- Г-н Тотев, успяхте ли да се запознаете с проектобюджета на Пловдив за 2020 г.?

- В общи линии мисля, че да. Още повече, че аз като човек, който 8 години съм участвал в правенето на бюджета на община Пловдив, за мен не е някаква трудност. Това е нормалният, идеалният бюджет за Пловдив, който може да се направи с оглед на ситуацията и нивото на приходи, които общината има от местни данъци и такси и от услугите, които предоставя. Така че не е изненадващ бюджетът.

Когато говорим за бюджета, номиналната стойност като възможности е ясна. По-скоро е важно разпределението вътре, което показва приоритетите на общината. В момента това, което прави впечатление в бюджета за 2020 г., като цяло отказа от стартиране и финансиране на големи проекти, които се отделят настрани с идеята за дългово финансиране. Основно се работи по заварени проекти, има такива плащания, като например за ул. "Беломорска“ и "Родопска“, които отдавна са изпълнени, но разплащанията са през тази година.

Така че няма нещо изненадващо в бюджета, той показва политиката, че големите капиталови инфраструктурни проекти се отделят извън приоритетите на общинския бюджет и за много малко от тях се залагат някакви средства, например както за бул. "Христо Ботев“ само 100 000 лева.

Видима е политиката на централизиране, която се вижда в общината, с намаляване на средствата и делегираните отговорности на районните кметове, което не е нещо, което мога да кажа, че ми харесва. Голяма част от районните кметове са същите, те са свикнали на много по-голяма оперативност. Само в район "Централен“ миналата година са изпълнявали проекти за близо 5 милиона лева. Другите райони също са имали много по-голяма оперативна самостоятелност във финансово отношение, което отговаря на това недоволство през последните дни у районните кметове.

Така че в рамките на следващите дни, до приключване на обсъжданията за бюджета, знаете – в момента текат обсъждания, всеки може да направи предложения. Районните кметове имат конкретни предложения, общинските съветници на ГЕРБ ще направят предложения. Смятам, че до момента, в който Бюджета влезе в Общински съвет за гласуване, ще имаме известни корекции. Като цяло, нашата философия е да се стремим все повече да натоварваме районните кметове с отговорности и респективно да се делегират и права, за да могат не само да изпълнят предизборните си програми, а да изпълнят със съдържание посланията, които имаха към хората. Да подкрепят и подпомагат максимално добре работата на община Пловдив.

- Разговарях с районните кметове и те наистина изразиха недоволство от това, че ще им бъде предоставена доста малка сума за работа по районите. Когато вие бяхте кмет, с какви суми разполагаха?

- Около 1 милион се е събирало на година на всеки район, като в зависимост от това кой район каква необходимост има средствата са били повече. Например, ДГ "Мир“, която струва над 4.5 милиона, е построена от районния кмет на "Западен“. Многоетажния паркинг за 3 милиона в "Западен“, е построен от районния кмет на "Западен“. Това са средства, които са били в районните администрации. В районните администрации постъпваха също и приходите от гаражи и паркоместа. Сега това не се забелязва в така предложения проект. Тази политика действа стимулиращо изграждането на паркоместа и трябва да продължи. Те са отговаряли и са възлагали процедури, контролирали са, изпълнявали са целите проекти. Това са хора, които имат огромен опит в местното самоуправление, знаят как да управляват проекти за милиони и те са го правили до момента, така че няма никаква причина да смятаме, че не могат да се справят.

Има възможности в някои от параграфите на бюджета да се направят корекции. Разгледахме го, ще излезем с предложение.

- Казахте, че големите проекти се оставят в пакет, за да се реализират със заем от ЕИБ. Не е ли логично такива проекти да се правят с кредит? Как се справяхте вие?

- Като цяло – това е логиката. В случая с конкретния проект има доста неясноти от гледна точка на това, че изваждаме всичко от капиталовата програма на належащите за Пловдив проекти, събираме ги в един пакет, финансираме ги отделно. Но това, което оставяме като последици е 32-годишен проект реално – имаме 25 години изплащане плюс 7 години гратисен период. Това означава, че 32 години ние се занимаваме с този проект. Аз смятам, че в Пловдив трябва да има дебат, в който да се определят проектите, с техния линеен график и да се изберат един или максимум 2, които да бъдат важни за конкретния управленски мандат и тези проекти да бъдат финансирани съвместно, включително и с проектно финансиране.

С дългово финансиране със заем, но и подкрепени с общинския бюджет. Така много по-лесно може да се направят неща, които да не затворят възможностите на град Пловдив. От дебата знаем, че Пловдив е в едно добро финансово състояние, с отличен кредитен рейтинг и може да си позволи такъв дълг. Това, че може да си позволи такъв дълг обаче не означава, че трябва да се поеме. Това са две различни неща. Някак си много бързо мина през дневния ред темата със заема и едва ли не у хората остана впечатление, че това вече е факт, че това вече се е случило.

Трябва да знаем, че мандатите нито почват с едно управление, нито свършват с едно управление. 32-годишни проекти са прекалено дълги за нашия житейски път. 10-15 – да, но 32 години ми се виждат много.

- Какво бихте направили вие?

- Общината трябва да избере проекта, който е най-напред във времето. Според мен, с най-добра проектна готовност е мостът на "България“ над Марица. Там има отчуждени имоти, трябва да се извади строително разрешение и оттам нататък да се стартират процедурите и да се търси финансиране евентуално само за един проект, който може да е от ЕИБ, може и да не е. Зависи от условията. Може да бъде игран търг за избор на финансова институция по Закона за обществени поръчки. Така, че един заем би могъл да бъде много по-малък като номинална стойност и като години за изплащане.

- По време на представянето на проектобюджета бяха представени проекти за 450 милиона, подготвени по време на вашето управление.

- Винаги съм казвал, че общината остава с проектна готовност. Какво ще се изпълнява и как ще се изпълнява – това вече е друга тема. Тези проекти са готови на масата, което означава, че всяка година, когато държавата има бюджетен излишък, община Пловдив може да отиде с готови проекти и да кандидатства за финансиране. Знаете, в края на всяка година се случва правителството да финансира проекти в различни градове. Така че, когато имаш проектна готовност, ти си с едни гърди напред.

От друга страна, може да се използва всяка възможност за европейско и друго финансиране. Те стъпват на готови проекти, но ми се иска в бюджета да видя и допълнителни пари за нови проекти. Очаквах да видя средства за препроектиране на пробива под Водната палата, защото един от анонсите беше, че съществуващия проект е утежнен, с четири развръзки и ще се направи само тунелно преминаване. Но затова трябва да се препроектира, а в бюджета поне аз не виждам предвидени пари, което означава, че пробивът на Водната палата може би не е приоритет в момента. Може би парите за проекти трябва да са малко повече, защото тази проектна готовност трябва да се поддържа.