Вие сте тук: Начало Медии Инж. Иван Тотев: През 2012 г. стартираме проекти за около 200 милиона лева

Инж. Иван Тотев: През 2012 г. стартираме проекти за около 200 милиона лева

В момента разработваме стандарти за качество, които ще залегнат във всички обществени поръчки на община Пловдив

Г-н Тотев, на кои приоритетни проекти залагате през 2012 г. за осигуряване на качествена градска среда?

- Поставили сме си много амбициозни задачи през тази година и това, което отчитахме като проблем в общината, се оказа наистина така – липса на проектна готовност за реализиране на значими проекти. Досегашната форма на работа – чрез инженеринг, създава доста проблеми, тъй като се налага дофинансиране извън първоначално заложените инвестиционни стойности. Оттук нататък започваме да работим по нов начин – създаване на портфолио от проекти. За 2012 г. сме заложили изключително сериозна сума за проектиране - над 4 млн. лв. собствени бюджетни средства. Предвиждаме разширение на вътрешноградски артерии като "Голямоконарско шосе", "Пещерско шосе", нов мост над р. Марица, както и обекти със социална и културна насоченост: шадравани, музей на открито на Античния театър, предстоят дейности по художественото осветление в Стария град и др. Създадена е работна група за изготвяне на планово задание за възлагане на идеен проект за естетизация на централната градска част, като амбицията ни е да подготвим технически проект до 2013 г., с който да кандидатстваме за финансиране по ОПРР през следващия програмен период.
Отделно Пловдив е бенефициент на два големи инфраструктурни проекта: "Интегриран воден проект за водите на град Пловдив" – фаза 1, на стойност 142 млн. лв. по ОП "Околна среда" и за устойчив градски транспорт за 40 млн. лв. по ОП "Регионално развитие". Община Пловдив ще кандидатства и с проекти по Финансовия механизъм на ЕИП – втори етап, главно за културна инфраструктура в Стария град. Имаме амбицията през тази година да инвестираме 100 000 лв.за археологически разкопки или консервация на някои от обектите, с което да повишим техния туристически потенциал. Обсъждаме включването на сграден фонд към ЕСКО схемите за енергийна ефективност.

Европейските фондове на този етап са генераторите на развитие в градовете и регионите. Пловдив за съжаление е на опашката по спечелени проекти от оперативните програми. Как смятате да наваксате тези пропуснати възможности?
- Пловдив наистина не е на най-добрите позиции по усвояването на евросредства, но в настоящия мандат съм абсолютно убеден, че този негатив ще бъде наваксан. През 2012 г. стартираме проекти за около 200 млн. лв. За няколко месеца откакто съм кмет, вече имаме сключен договор по ОПРР за 6.5 млн. лв. за проект "Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД". От социалното министерство очакваме покана за сключване на договор на проект за около 3 млн. лв. В момента подготвяме процедури за кандидатстване по мярката 3-2 на ОПРР за създаване на туристически продукт на стойност 500 000 лева. За по-нататъшното социализиране на Античния театър ще кандидатстваме с проект за около 300 хил. лв. по "Красива България", което ще позволи изграждането на художествено осветление, гримьорни и асансьор за реквизит.
Европейските политики бяха един от най-слабите и критикувани ресори в предишния мандат на община Пловдив. Затова пристъпваме към създаване на общинско предприятие с 15-членен екип, което ще отговаря за подготовката и управлението на проектите с европейско финансиране. За нас е важно и реализирането на възможно най-голям брой публично-частни партньорства, които да създадат добавена стойност за Пловдив, тъй като по-големите инфраструктурни проекти са финансово необезпечени до този момент. Много разчитаме в рамките на следващите месеци да имаме приет нов закон за публично-частните партньорства, който ще ни даде повече възможности в тази посока.

Предстои разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив. Кои според вас са териториите с най-голям потенциал за инвестиции?
- Интегрираните планове за развитие са много важни за нас - те ще бъдат основата за проектна подготовка на община Пловдив за следващия програмен период 2014 - 2020 г. Общият устройствен план на Пловдив обособява зони, които имат специално предназначение, така че интегрираният план няма да даде някаква кардинална промяна на развитието на града в това отношение, но ще дефинира по-добре тези показатели и ще определи в по-тесни граници спецификата на развитие на териториите. Искаме да използваме научния потенциал на Пловдив и да започнем създаване на зони за високотехнологични производства. Имам очаквания след вече водени разговори за изграждане на поне едно ново производство в сферата на високите технологии, което да бъде крайъгълен камък.  
Градът не може да бъде отделен от прилежащата селищна мрежа, така че разчитаме на развитието и на зоните около летище Пловдив в община Родопи, около с. Радиново в община Марица, на Промишлено-търговска зона Куклен, която е създадена с големи амбиции. За нас това е едно общо цяло.

Какви проекти предвиждате, свързани с енергийната ефективност?
- Енергийната ефективност също е приоритетна област за действие. В момента стотици хиляди левове отиват за доставка на течни горива и топлинна енергия в общинските обекти. Задействали сме процедури за преминаване към по-евтини енергоизточници и подобряване на енергийните системи.
В момента подготвяме стратегия за улично осветление 2020, която ще определи до голяма степен подмяната на лъчевото осветление с интелигентни енергоспестяващи решения. Тази година ще направим и няколко конкурса за финансиране по ЕСКО схеми на проекти за подобряване на енергийната ефективност в общински сгради. Готвим се за следващия програмен период, в който енергийната ефективност ще бъде един от акцентите с ресурс от над 1 милиард евро. Така че за нас е много важно участието на етажната собственост и на бизнеса в тази подготовка. Обсъждаме провеждането в Пловдив на информационни дни за енергийната ефективност.

Кои са най-важните проблеми за община Пловдив, които ще се стремите да решите?
- Основният проблем е икономическото развитие на града, инвестициите, впрягане на научния потенциал в създаването на добавена стойност за жителите на Пловдив и региона. Според анализа, който МРРБ подготвя във връзка с развитието на регионите на България през следващия програмен период, Южен централен район като цяло е в червената зона. Във втората половина по развитие сме в България и това е проблем.
Трябва да впрегнем усилията си в създаване на благоприятна среда за правене на бизнес, като през следващите 4 години ще се опитаме да въведем 100% електронни услуги в община Пловдив. С интегрираните планове пък ще създадем икономически зони за растеж. Обсъждаме с народни представители промяна в закона за свободните зони с цел по-ефективно използване на техния потенциал. С интерес следим действията на Министерството на транспорта относно концесията за изграждане на карго зона на летище Пловдив. Надявам се в следващите години икономическото развитие на региона да мине на качествено по-високо ниво.

Политиката на децентрализация на общините ще повлияе ли на бюджета на общината?
- Като член на Съвета по децентрализация смятам, че в условия на криза е трудно да се говори за децентрализация на общините, тъй като тя върви ръка за ръка с доста сериозни ресурси, а на този етап не би трябвало да очакваме много движение в посока делегиране на права, задължения и финансови средства към местното самоуправление. И ситуацията към настоящия момент, и Законът за държавния бюджет през 2012 г. категорично показват, че общините трябва да впрегнат своите ресурси и да повишат както източниците си за финансиране, така и събираемостта от данъци, такси, наеми и пр.  
Въвеждането на качествени услуги означава, че те имат и своята себестойност. Източниците за финансиране на общините не са чак толкова много, но най-важните са ЕСКО схеми за енергийна ефективност, инвестиционни заеми и еврофондовете. Една голяма възможност са публично-частните партньорства, но за жалост на този етап общините нямат чак такъв успех поради съществуващата в момента нормативна уредба. Същевременно трябва да има и много голяма воля и желание общественият интерес да бъде защитен. Пловдив за съжаление е един от примерите за публично-частни партньорства, в които досега общественият интерес минава на заден план. Гарантирам, че това ще се промени. 

Какво ще направите за развитието на бизнеса?
- Бизнесът иска ясни правила и ние ще му ги дадем. В момента разработваме стандарти за качество, които ще залегнат във всички обществени поръчки на община Пловдив. Така ще избегнем някои срещани досега негативи с най-ниска цена и най-некачествен продукт. В напреднала готовност сме да започнем с процеса по категоризация на местата за подслон и за хранене. Отделно свързваме системите на "Местни данъци и такси" с Дирекцията за строителен контрол. За нас е важно да създадем електронна община с обслужване на едно гише. В новата структура на общината разкриваме два щата, които наричаме "Развитие". Тези специалисти ще имат за цел презентиране на Пловдив като добро място за правене на бизнес и ще са връзката между общината и инвеститорите. Полагаме основите, ще берем и плодовете.

Светла Добрева, вестник "Строителство Градът"