Вие сте тук: Начало Въпроси Въпроси от инж. Коста Чотов

Въпроси от инж. Коста Чотов

Въпросите на инж. Чотов касаят бъдещето на общинската икономика и визията на Иван Тотев и ПП ГЕРБ за общинските предприятия.

Инженер Чотов, укрепване състоянието на общинската икономика в Пловдив и подобряването на всички свързани дейности са един от основните акценти в Програмата за управление на Политическа партия ГЕРБ. В тази връзка ще бъде направен детайлен преглед на състоянието до сега на общинската икономика, както и анализ на всички общински предприятия. На базата на тези изводи ще се вземе решение доколко е целесъобразно съществуването на всяко едно от тях.

Не може да се даде  еднозначен отговор за това коя дейност е подходящо да съществува общинско предприятие и коя дейност трябва да бъде аутсорсната от общинската администрация. Той може да се даде на база на един експертен анализ, който за жалост до момента не е правен в община Пловдив. Това, което мога да гарантирам е, че няма да има безпринципно създаване на нови общински предприятия, които да имат по-скоро за цел да се създават щатове, а не да решават реални проблеми. За нас е важно да има общински предприятия, които да изпълняват качествено услугите и дейностите, които им се възлагат, а когато това не става, трябва тези услуги и дейности да бъдат аутсорснати на външни изпълнители.

Инженер Чотов, още веднъж подчертавам, че категоричният отговор на Вашия въпрос може да бъде даден само след детайлен анализ на състоянието на общинската икономика.