Начало
Обласният управител с представителите на Норвежкия директорат за културно наследство.